Sunday, May 10, 2009

kelan ba nakakamit ang "happiness?" ang "joy?" ano bang sukatan ng pagiging masaya? talaga bang ito ay isang desisyon na hinaharap sa bawat araw? kung gayon, desisyon din ba ang pagiging miserable? ang mga estadong ito ba ay ilusyon lamang o sadyang katotohanan na kasama sa ating realidad?

No comments:

Post a Comment