Thursday, April 09, 2009

wish

ang mumunti kong hiling ngayon ay:

-no more tears!

-bente quatro oras ng kapayapaan.

-kahit isang araw lang na walang malungkot at walang nagagalit; walang nakasimangot at walang nasasaktan.

No comments:

Post a Comment