Tuesday, March 24, 2009

lamat

ang vase pag nabasag, kahit ilang beses mo pang pilit pagdikitin, mahahalata mo pa din ang lamat. hindi na ito babalik sa dati nitong ganda. katulad ng vase na nabasag ang maraming bagay, pilit mang itago ang nakaraan, pilit mang ibalik ang dati nang nakasanayan, hindi mapagkakaila ang pagbabago naganap at ang epekto nito sa persepsyon ng maraming tao. 

No comments:

Post a Comment